GRUPNI ONLINE TEČAJ ENGLESKOG I ŠPANJOLSKOG JEZIKA

1x tjedno 35 šk. sati po semestru  (za ¼ nivoa,  npr. pola A1.1. nivoa).

1.000,00 kn (plativo u 5 obroka po 200,00 kn)
132,72 EUR (plativo u 5 obroka po 26,54 EUR)
GRUPNI ONLINE TEČAJ ENGLESKOG I ŠPANJOLSKOG JEZIKA

2x tjedno 70 šk. sati po semestru (za ½ nivoa npr. cijeli A1.1. nivo).

1.800,00 kn (plativo u 5 obroka po 360,00 kn)
238,90 EUR (plativo u 5 obroka po 47,78 EUR)
GRUPNI INTENZIVNI ONLINE TEČAJ ENGLESKOG I ŠPANJOLSKOG JEZIKA

4x tjedno 70 šk. sati tijekom 5 tjedana nastave.

1.800,00 kn
238,90 EUR
PRIPREMNI INDIVIDUALNI ONLINE TEČAJ ZA ISPIT DELE IZ ŠPANJOLSKOG JEZIKA

2x tjedno tijekom 6-8 tjedana nastave prije ispitnog roka.

1.400,00 kn
185,81 EUR
INDIVIDUALNI ONLINE TEČAJEVI ENGLESKOG, ŠPANJOLSKOG I HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE

Individualni online tečaj 60 min.

120,00 kn
15,93 EUR
INDIVIDUALNI ONLINE TEČAJEVI ENGLESKOG, ŠPANJOLSKOG I HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE

Individualni online tečaj 90 min.

190,00 kn
25,22 EUR

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR= 7,53450 HRK.